banner klimatogrammen

Hoe een klimatogram aflezen?

1. Basis

Temperatuur aflezen

Je leest de temperatuur aan de hand van een rode lijngrafiek. De as van deze lijngrafiek staat links op het klimatogram. De exacte waarden van de gemiddelde maandtemperaturen vind je onderaan het klimatogram; de rode cijfers.

Helemaal linksboven vind je de gemiddelde jaartemperatuur.

Neerslag aflezen

Je leest de neerslaghoeveelheid af door middel van een blauw staafdiagram. De as van dit staafdiagram staat rechts op het klimatogram. De exacte waarden voor de hoeveelheid neerslag in een maand vind je onderaan; de blauwe cijfertjes.

Helemaal rechtsboven vind je de totale jaarneerslag.

Temperatuur en neerslag samen

Op het klimatogram staan de temperatuur en de neerslag samen. Merk op dat de asverdeling van de neerslag dubbel zo groot is als de asverdeling van de temperatuur. Dit heeft te maken met de voorwaarden voor een natte en een droge maand en lees je bij puntje
3: Natte of droge maand?

2. Koude, gematigde of warme maand?

*De temperatuursvoorwaarden voor een koude, gematigde of warme maand vind je hier terug.

Op een klimatogram kan je snel zien of een maand koud, gematigd of warm is. Je hoeft hiervoor slechts 2 lijnen te trekken.

Nu zijn er 3 mogelijkheden:


* Je moet de temperatuurscurve van een maand in het midden van het vakje aflezen. Als dus bij het klimatogram hierboven gevraagd wordt of April een koude, gematigd of warme maand is; is het antwoord 'koud'. Want in het midden van het vakje ligt de rode temperatuurslijn onder de lijn van 10 °C. (Je kan natuurlijk steeds nakijken bij de exacte waarden)

3. Natte of droge maand?

Als we de gemiddelde maandtemperatuur van een maand vergelijken met de totale maandneerslag die maand, kunnen we besluiten of een maand al dan niet nat is. Meer informatie over natte en droge maanden vind je hier.

Je kan op een klimatogram ook heel snel zien of een maand nat of droog is, dat gaat veel sneller dan met de exacte waarden te rekenen en vergelijken.

Als je op het klimatogram visueel wilt vaststellen of een maand nat of droog is, dan moet je naar twee zaken kijken:

Als je deze twee zaken met elkaar vergelijk zijn er drie mogelijkheden:

* We kunnen dit trukje toepassen door het feit dat asverdeling van de neerslag en de temperatuur niet hetzelfde zijn.

4. Groeimaand of niet ?

Een groeimaand vaststellen op een klimatogram is niet zo moeilijk. Wanneer een maand een groeimaand is, dan voldoet ze aan twee voorwaarden. Om op het klimatogram te ontdekken welke maand een groeimaand is en welke niet, bekijk je beide voorwaarden apart en kleur je het vakje onder de maand indien de voorwaarde voldaan is voor die maand.

Voorwaarde 1: de maand is niet koud = Tm >= 10 °C

Voorwaarde 2: de maand is nat = Nm >= 2.Tm

De groeimaanden op het klimatogram zijn nu de maanden waarbij het vakje zowel ROOD als BLAUW gekleurd is.

 

Goedkope Hosting: de goedkoopste van Nederland!